Zametki novogoriškega hotela Park

  • Alenka Di Battista
Ključne besede: kavarna; restavracija; hotel; Delpinova ulica; Nova Gorica

Povzetek

Namen članka je predstavitev in primerjalna analiza prvih manj znanih načrtov restavracije, kavarne in hotela, ki so nastali v petdesetih in šestdesetih letih sprva za lokacijo na magistrali (Kidričeva ulica), kasneje za Cesto številka 5 (Delpinova ulica) v Novi Gorici. Avtorica načrte umesti v širši ustvarjalni opus arhitektov in nakaže sočasen evropski kontekst. Pri njihovi obravnavi upošteva politične in upravne dejavnike lokalne skupnosti, ki so vplivali na potek gradnje, in osvetli vzroke za nastanek prvega družabnega in turističnega središča Nove Gorice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-01-01
Rubrike
Članki