O začetkih slovenskega knjižnega ustvarjanja pri Beneških Slovencih

  • Branko Marušič
Ključne besede: katekizem; Podreka; Beneška Slovenija; književnost

Povzetek

Prispevek obravnava katekizma, ki sta ju priredila in objavila Jožef Podreka (Podrieka) leta 1851 in Peter Podreka leta 1869. Priimek Podreka in zelo si podobna naslova obeh knjižic sta bila v literaturi razlog za mnoge napačne trditve in razlage. Nanje članek opozarja in ugotavlja tudi, da so bili začetniki slovenske književnosti Beneških Slovencev sovrstniki in duhovniki Peter Podreka (1822–1889), Jožef Podreka (1822–1886) in Ivan Obala (1824–1898).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-01-01
Rubrike
Članki