Vključujoča deželna identiteta večjezične historične Goriške v novem veku

  • Neva Makuc
Ključne besede: Goriška; novi vek; deželna zavest; večjezičnost

Povzetek

Prispevek objavlja predavanje avtorice na mednarodnem zgodovinskem dogodku È storia, v okviru panela »Le famiglie mitteleuropee nel Goriziano storico, cerniera di lingue e civiltà« (Srednjeevropske družine. Historična Goriška, stičišče jezikov in civilizacij), ki je potekal 24. maja v palači De Grazia v Gorici. Predavanje obravnava problematiko raziskovanja zgodovine obmejnih prostorov in posebnost goriškega večjezičnega okolja v novoveškem obdobju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-01-01
Rubrike
Članki