Stara rokodelska in tehnična znanja iz Vipavske doline med pozabo in vnovično uporabo

Avtorji

  • Jasna Fakin Bajec

Ključne besede:

Vipavska dolina, rokodelska obrt, stara znanja, tradicija, sodobnost

Povzetek

Članek predstavlja glavne izsledke etnografske študije o starih obrtniških in tehnoloških znanjih iz zgornje Vipavske doline, ki je bila opravljena med projektom Medgeneracijski prenos znanja (LAS Vipavske doline, 2022/23). Izpostavljena so spoznanja, kako v dediščini iskati osebno ustvarjalnost, naravne in kulturne posebnosti okolja, historično povezanost z našimi predniki ter nasprotje serijski in množični strojni proizvodnji. Poudarjene so osebne zgodbe nosilcev starih znanj, ki v dediščini iščejo potenciale za reševanje starostnih težav, depresije, stresa, osamljenosti, pa tudi za varovanje naravnih virov, urjenje v vztrajnosti, potrpežljivosti, natančnosti ter spodbujanje sočutnosti do naravnega in socialnega sveta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jasna Fakin Bajec

ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko

Literatura

Bogataj, J. 1989: Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Bogataj, J. 1992: Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.

Bogataj, J. 1999: Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus.

Granda, S. 1984: Kmetijske razmere v Vipavski dolini v prvi polovici 19. stoletja. V: Goriški letnik, št. 11, 55–65.

Granda, S. 2012: Uvodnik. V: Zalokar, J. (ur.), Umno kmetovanje in gospodarstvo. Šmarješke Toplice: Občina; Šmarjeta: Domoznansko društvo; Novo mesto: Grm – center biotehnike in turizma.

Valenčič, V. (ur.). 1972: Ljubljanska obrt od srednjega veka do začetka 18. stoletja. Zbornik razprav. Ljubljana.

Fakin Bajec, J. 2022: Analiza stanja in potreb medgeneracijskega prenosa znanja. Etnografska študija opravljena v okviru projekta Medgeneracijski prenos znanja. Občina Ajdovščina. Spletni vir: https://garazawajdusna.si/wp-content/uploads/2023/06/studija-o-starih-tradicionalnih-znanjih.pdf (ogled: 16. 11. 2023).

Beguš, I. 2020: Dolga zgodovina industrije v Ajdovščini: osredotočeni obrati ob Hublju (oris od 16. do začetka 20. stoletja). V: Mikro in makro. Pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije, 1. knjiga, str. 163–186.

Spletni vir 1: Garaža: Ustvarjalni prostor Ajdovščina, videoteka, retroveščine. https://garazawajdusna.si/videoteka-retrovescine/ (dostop: 16. 11. 2023).

Spletni vir 2: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, DEKD in TKD 2023 (23. 9.–7. 10. 2023). https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd (dostop: 16. 11. 2023).

Spletni vir 3: Industrijska dediščina Ajdovščine. https://ida-ajdovscina.si/ (dostop: 16. 11. 2023).

Spletni vir 4: Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine. Register nesnovne kulturne dediščine. http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register (dostop: 16. 11. 2023).

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Fakin Bajec, J. (2023). Stara rokodelska in tehnična znanja iz Vipavske doline med pozabo in vnovično uporabo. Izvestje, 20, 59–69. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13559

Številka

Rubrike

Članki