Drobci o plesnih zabavah na Goriškem v 50. in 60. letih 20. stoletja

Avtorji

  • Katarina Šrimpf Vendramin

Ključne besede:

ples, zabava, glasba, dvorane, Goriška, 50. in 60. leta 20. stoletja

Povzetek

Članek odstira nekaj drobcev o plesnih zabavah na Goriškem, ki so bile še posebej priljubljene in množične po 2. svetovni vojni, od leta 1948 do konca 60. let 20. stoletja, in sicer na območju Bukovice, Mirna, Prvačine ter Solkana in Nove Gorice. Predstavljeni so prostori, kjer so se največkrat dogajale plesne zabave, čas in tudi glasba, ki je zaznamovala plese, kakor tudi plesne zvrsti, ki so se najpogosteje plesale na goriških plesiščih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Katarina Šrimpf Vendramin

ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Literatura

Batič, K. (ur.) 2017: Iztrgano iz spomina: zbornik prispevkov o Bukovici in Volčji Dragi. Bukovica: Krajevna skupnost Bukovica - Volčja Draga.

Pavšič Milost, A. 1996: Zadružni dom – naš ponos: katalog k razstavi o gradnji zadružnih domov po drugi svetovni vojni, Nova Gorica, 1996. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv.

Peterlin, D. 2019: Živeti v socialistični Ljubljani: mestno življenje v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni. Ljubljana: Zgodovinski arhiv.

Piškurić, J. 2019: »Bili nekoč so lepi časi«: vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Študijski center za narodno spravo.

Prinčič, J. 1997: Začetek gospodarske rasti. V: M. Drnovšek, D. Bajt (ur.): Slovenska kronika XX. stoletja: 1941–1995. Ljubljana: Nova Revija, str. 206.

Simetinger, T. 2017: Plesno izročilo na slovenskem in njegova raba v folklornih skupinah. V: K. Šrimpf Vendramin (ur.): Priročnik za folklorno dejavnost. Ljubljana: Študijski center JSKD, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, str. 11– 116.

Sitar, P. 2017: »Ne le kruh, tudi vrtnice!«. Potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610500063.

Stanković, P. 2021: Simbolni imaginarij sodobne slovenske narodnozabavne glasbe. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.

Spletni vir 1: Smajila, Barbara. 2014. 2000 let Emone: Povojna Ljubljana željna plesa in zabave. Https://www.dnevnik.si/1042678041.

Spletni vir 2: Pavček. Boštjan. Predstavitev sekcije. https://www.plesna-zveza.si/rnr/predstavitev.

Spletni vir 3: Library of Dance - Letkiss. https://www.libraryofdance.org/dances/letkiss/.

Spletni vir 4: Koron, Davorin. 2015. »V Zelenem gaju so bili najboljši špili«. https://www.primorske.si/plus/7--val/-v-zelenem-gaju-so-bili-najboljsi-spili-.

Marušič Branko: osebna korespondenca, Solkan, 7. 10. 2023.

Terenski podatki: intervjuji, izvedeni 7. 11. 2019 in 28. 11. 2019.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Šrimpf Vendramin, K. (2023). Drobci o plesnih zabavah na Goriškem v 50. in 60. letih 20. stoletja. Izvestje, 20, 51–58. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13558

Številka

Rubrike

Članki