Nova Gorica – med disonantno dediščino in brezmejnostjo

Avtorji

  • Špela Ledinek Lozej

Ključne besede:

Nova Gorica, dediščina, disonantna dediščina, brezmejnost, Evropska prestolnica kulture

Povzetek

V prispevku so na podlagi etnografije, dokumentacije in teorije preučevanja dediščine ter mejnosti orisane vrzeli konceptov »disonantna dediščina« in »brezmejno(st)«.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Špela Ledinek Lozej

ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Literatura

Bajuk Senčar, T. 2022: O raziskavah mej v antropologiji in etnologiji. V: I. Slavec Gradišnik (ur.), Meje: Antropološki uvidi. Ljubljana: Založba ZRC, 14–34.

Barth, F. (ur.) 1969: Ethnic Groups and Boundaries: The Social organisation of Cultural Differenece. Oslo: Universitetforlaget.

Fakin Bajec, J. 2016: Nova Gorica – mesto totalitarnega režima? V: Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici 13, 3–9.

GO! Borderless 2020: Kandidatura za Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica – Gorica 2025.

Jerman, K. 2008: Dve Gorici – eno mesto? Konstrukcija urbanega. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani.

Kisić, V. 2017. Governing Heritage Dissonance: Promises and Realities of Selected Cultural Policies. Amsterdam: European Cultural Foundation.

Kolenc, P. 2016: Novogoriški grb in njegova predzgodba. V: Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU Nova Gorica 13, 17–21.

Kosovel, B. 2018: Nova Gorica: Pot po zgodovini mladega mesta: Od socialistične izložbe na Zahod do Evropske unije. Nova Gorica: Turistična zveza TIC.

Kozorog, M. 2022: Ekologija meje. V: I. Slavec Gradišnik (ur.), Meje: Antropološki uvidi. Ljubljana: Založba ZRC, 35–71.

Kraigher, I. 1972: Datum odločitve o gradnji Nove Gorice. V: Srečanja 7/37-38, 62.

Lähdesmäki, T., Passerini, L., Kaasik-Krogerus, S. in van Huis, I. (ur.) 2019: Dissonant Heritages and Memories in Contemporary Europe. Cham: Springer International Publishing.

Lefebvre, H. 2013. Produkcija prostora. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Ledinek Lozej, Š. 2016: »Kurja vas«: Drobec iz novogoriške stanovanjske kulture. V: Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 22–25.

Martelanc, J. 1972: Rojstni dan Nove Gorice naj bo 3. december 1947. V: Srečanja 7/37–38, 63.

Martelanc, T. 2016: V mestu brez zvonikov – nekaj paberkov o novogoriškem župnijskem središču. V: Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 26–33.

Marušič, B. (ur.) 2017: Narodu Gorico novo bomo dali v dar: Ob sedemdesetletnici Nove Gorice. Nova Gorica: Območno združenje Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Nova Gorica.

Marušič, B. 2020: O Novi Gorici in o okoliščinah njenega nastajanja. V: Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici 17, 3–14.

Nusdorfer Vuksanović, M. 2002: Ko so na solkanskem polju še orali: Kje je zrasla Nova Gorica. V: Trpin, D. (ur.), Zbornik Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici: Ob 30. letnici ustanovitve. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv, 219–244.

Ramšak, J. 2015: Ab initio: Moderne ideologije in izgradnja novega urbanega prostora: zgodovina, arhitektura in perspektive kulturnega turizma v Novi Gorici in Raši. Koper: Univerzitetna založba Annales.

Ravnikar, E. 1984: Nova Gorica po 35 letih. V: Arhitektov bilten 8/68–69, 43–46.

Šlajmer, M. 1952: Stanovanjsko naselje Tovarne pohištva Edvard Kardelj v Novi Gorici. V: Arhitekt 5, 21.

Šušmelj, J. 1997: Odpiranje meje: Sodelovanje med Novo Gorico in Gorico. V: J. Zoltan (ur.), Nova Gorica: Gorica: Izzivi in možnosti sobivanja. Nova Gorica: Mestna občina, 9–28.

Tunbridge, J. E. in Ashworth, G. J. 1996: Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict. Chichester in New York: Wiley.

Vuga, T. 2018: Projekt Nova Gorica. Ljubljana: ZRC SAZU.

Whitehead, C., Eckersley, S., Daugbjerg, M. in Bozoğlu, G. (ur.) 2020: Dimensions of Heritage and Memory: Multiple Europes and the Politics of Crisis. London in New York: Routledge.

Kosovel, B. 2016: Goriški sprehodi: Goriško pokopališče [Spletna oddaja]. Nova Gorica: Blaž Kosovel in GOTV (34 min).

Medved, A. in N. Velušček 2002: Moja meja [Dokumentarni film]. Nova Gorica: Kinoatelje in Deželni sedež RAI za Furlanijo Julijsko krajino – slovenski program.

Medved, A. in N. Velušček 2004: Mesto na travniku [Videoesej]. Nova Gorica: Zavod Kinoatelje (63 min).

Spletni vir 1: Projekt FARO – Disonantna dediščina v evropskih mestih – participacija državljanov pri ustvarjanju evropskega narativa o spornih identitetah: https://www.nova-gorica.si/projekt/45717/projekt-faro-disonantna-dediscina-v-evropskih-mestih-participacija-drzavljanov-pri-ustvarjanju-evropske-ga-narativa-o-spornih-identitetah (dostop: 7. 8. 2023).

Spletni vir 2: FARO project: The Dissonant Heritage in European Towns: https://www.atriumroute.eu/projects-menu/european-projects/faro-project (dostop: 7. 8. 2023).

Spletni vir 3: GO! 2025 Nova Gorica Gorizia European Capital of Culture: https://www.go2025.eu/ (dostop: 7. 8. 2025).

Spletni vir 4: Fran – SSKJ:2 https://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4467107/dediscina?View=1&Query=de- di%c5%a1%c4%8dina (dostop: 8. 8. 2023).

Spletni vir 5: Zakon o naravni in kulturni dediščini: https://www.iusinfo.si/zakonodajna-knjiznica/zakon/Z81003GN/clen/1 (dostop: 8. 8. 2023).

Spletni vir 6: Register nepremične kulturne dediščine: https://geohub.gov.si/ghapp/iskd/?page=RN-PD (dostop: 15. 12. 2022).

Spletni vir 7: Goriški muzej: https://goriskimuzej.si/ (dostop: 9. 8. 2023).

Spletni vir 8: Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine: http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register (dostop: 9. 8. 2023).

Spletni vir 9: Register nesnovne kulturne dediščine: https://geohub.gov.si/ghapp/iskd/?page=RN-SD (dostop: 9. 8. 2023).

Spletni vir 10: Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019–2023: https://www.nova-gorica.si/media/nl1lru3h/lpk-mong-2019-2023.pdf (dostop: 9. 8. 2023).

Spletni vir 11: Makedonsko kulturno društvo Ohridski biseri Nova Gorica: https://www.zkdng.si/makedonsko-kulturno-drustvo-ohridski-biseri-nova-gorica/ (dostop: 9. 8. 2023).

Spletni vir 12: Srbsko kulturno društvo Sloga Nova Gorica: https://www.zkdng.si/srbsko-kulturno-drustvo-sloga-nova-gorica/ (dostop: 9. 8. 2023).

Spletni vir 13: FARO – The Dissonant Heritage in European Towns: Creating a European narrative of contested identities through citizens’ participation: Final document: https://www.atriumroute.eu/images/media_articoli/documenti/projects/FARO_Project_Final_Document.pdf (dostop: 9. 8. 2023).

Spletni vir 14: Muzeji na meji: https://goriskimuzej.si/stalne-zbirke/muzej-na-meji (dostop: 15. 8. 2023).

Spletni vir 15: Lassiapassare/Prepustnica: http:// www.quarantasettezeroquattro.it/produzioni/lasciapassare/ (dostop: 15. 8. 2023).

Spletni vir 16: Anja Medved. Digitalni video arhiv: http://www.e-arhiv.org/diva/index.php?opt=work&id=1445 (dostop: 15. 8. 2023).

Spletni vir 17: Prostorske meje somestja. Eva Sušnik. Razpotja: https://razpotja.si/razpotja_article/prostorske-meje-somestja/ (dostop: 22. 8. 2023).

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Ledinek Lozej, Špela. (2023). Nova Gorica – med disonantno dediščino in brezmejnostjo. Izvestje, 20, 39–50. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13557

Številka

Rubrike

Članki