»Se mi ne dopade« ali kako je Mačkova politika diskvalificirala Ravnikarjev povojni urbanizem Nove Gorice

Avtorji

  • Petra Kolenc

Ključne besede:

Nova Gorica, Edvard Ravnikar, Ivan Maček – Matija, povojna politika, urbanizem

PovzetekPrispevek, osnovan na spominskih zapisih protagonistov, oriše vpliv povojnih odločevalcev na urbanistično zasnovo pri gradnji novega mesta, ki je prvotno pripadala arhitektu in urbanistu Edvardu Ravnikarju. Kmalu po prvih arhitektovih predlogah za uresničitev del na terenu je prišlo do spora med politiko in urbanistom, kar je spremenilo tudi sam koncept uresničevanja gradnje Nove Gorice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Petra Kolenc

ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Literatura

PANG – Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

PANG, 104, Skupščina občine Nova Gorica. Priloga k zapisniku seje 9. 9. 1978. Ivan Matija Maček: Govor na slavnostni seji občinske skupščine Nova Gorica.

Di Battista, A. 2017: Nova odkritja pri Raziskovanju Ravnikarjeve Nove Gorice. V: B. Marušič (ur.), Narodu Gorico novo bomo dali v dar. Nova Gorica: Območno združenje Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja, 113–117.

Ferenc, T. 1990: Ko bo spregovoril Matija iz Ozne: najrelevantnejše gradivo o domobrancih je uničeno. V: Večer, 46, 28. XI. 1990, št. 278, 30.

Ferenc, T. 1991: Vem več, kot mislijo Maček in njegovi!: pogovor z zgodovinarjem prof. dr. Tonetom Ferencem. V: 7D, 20, 25. IX. 1991, št. 38, 10–13.

Ivanšek, F. in M. 1995: Življenjepis Edvarda Ravnikarja. V: Hommage à Edvard Ravnikar.

Kuzmin, D. 2007: Il progettista di Nova Gorica. Intervista a Edvard Ravnikar. V: Isonzo=Soča, Druga Gorica=L’altra Gorizia, št. 70/71, 15.

Maček Matija, I. 1981: Spomini. Zagreb: Globus.

Marušič, B. 2020: O Novi Gorici in okoliščinah njenega nastanka. V: Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, št. 17, 3–14.

Mavrič, T. 2017: Zgodovinski pregled razvoja urbanističnih ustanov in zakonodaje v Sloveniji med letoma 1945 in 1990. V: Urbani izziv, strokovna izdaja 131–142.

Melik, A. 1951: Nova Gorica. V: Naša velika dela. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 247–249.

Ravnikar, E. 1984: Nova Gorica po 35 letih. V: AB, št. 68/69, 43–46.

Ravnikar, E. 1950: Arhitekturi dajmo boljše pogoje. V: Ljudska pravica XI, št. 258, 4.

Urbančič, V. 2023: Arhitekt moderne slovenske družbe in države. V: Delo, 27. 10. 2023

Vuga, B. 1993: Edvard Ravnikar: »Mogoče ste za to premladi ...«, intervju z B. Vuga. V: Razgledi, št. 17, 17. 9. 1993, 4–13. Ponatis: F. in M. Ivanšek, Hommage à Edvard Ravnikar, Ljubljana: samozal., 412–434.

Svetina, A. 2005: Ivan Maček – Matija. V: Tabor, št. 4–6, 54–75.

Ukmar, D. 1993: Začetek gradnje Nove Gorice. V: Kronika, št. 2, 18–37.

Žerdin, A. 2010: Intervju, ki je trajal pet let. V: Dnevnik, Objektiv: 13. marec 2010. https://www. nevnik.si/1042344491

Spletni vir 1: Ravnikar, Edo: O Edvardu Ravnikar- ju, pogovor z Matevžem Grando, 20. 3. 2023. V: Outsider, marec 2023. https://outsider.si/edo-ravnikar-o-edvardu-ravnikarju/.

Spletni vir 2: Vuga, T. 2023: Edvard Ravnikar in Nova Gorica. V: Outsider, september 2023. https://outsider.si/tomaz-vuga-edvard-ravnikar-in-nova-gorica/.

Muratović, A. 2003: Iskanje popolnega mesta. Portret Edvarda Ravnikarja. Ljubljana: TV Slovenija.

Vinko Torkar, osebna korespondenca, 25. 10. 2023.

Tomaž Vuga, osebna korespondenca, 26. 10. 2023.

Jože Šušmelj, osebna korespondenca, 29. 10. 2023.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Kolenc, P. (2023). »Se mi ne dopade« ali kako je Mačkova politika diskvalificirala Ravnikarjev povojni urbanizem Nove Gorice. Izvestje, 20, 25–32. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13555

Številka

Rubrike

Članki