Razmislek o biografskem odtisu Edvarda Ravnikarja (1907–1993) v povezavi z Novo Gorico

Avtorji

  • Petra Testen Koren

Ključne besede:

Edvard Ravnikar, Nova Gorica, biografija, ocena dela

Povzetek

Prispevek se ukvarja z biografskimi zapisi o Edvardu Ravnikarju in njegovem delu v povezavi s povojnim načrtovanjem Nove Gorice. Ocena njegovega dela (je) sovpada(la) z njegovo politično, s tem pa tudi pedagoško in ustvarjalno diskvalifikacijo.Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Petra Testen Koren

ZRC SAZU, Inštitut za kulturno zgodovino

Literatura

Luthar, O., in Šterbenc Svetina, B. 2013: Uvod, V: Novi Slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013, 5–8.

Spletni vir 1: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Fedja Košir, »Edvard Ravnikar«, https://www.sazu.si/clani/edvard-ravnikar (dostop: 2. 10. 2023).

Spletni vir 2: RTV SLO, MMC. N. K., »Program Ars praznuje 60 let delovanja«, 29. 8. 2023, https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/program-ars-praznuje- 60-let-delovanja/679505 (dostop: 2. 10. 2023).

Spletni vir 3: RTV SLO, MMC. P. G., Slavljenje 60. jubileja filma Srečno, Kekec! V družbi osrednje trojice igralcev, 2. 9. 2023, https://www.rtvslo.si/kultura/film-in-tv/slavljenje-60-jubileja-filma-srecno-kekec-v-druzbi-osrednje-trojice-igralcev/680032 (dostop: 2. 10. 2023).

Spletni vir 4: Slovenska biografija. Jelisaveta Čopič, Radoslav Hrovatin, »Saša Šantel«, Slovenski biografski leksikon, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi639024/ (dostop: 2. 10. 2023).

Spletni vir 5: Slovenska biografija, https://www.slovenska-biografija.si/ (dostop: 2. 10. 2023).

Spletni vir 6: Slovenska biografija. Marjan Mušič, »Edvard Ravnikar«, Slovenski biografski leksikon, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi490302/ (dostop: 2. 10. 2023).

Spletni vir 7: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Milček Komelj, »Marjan Mušič«, https://www.sazu.si/clani/marjan-music (dostop: 2. 10. 2023).

Spletni vir 8: Modmapng. Kolofon, Kolofon - Modmapng (novagoricaart.si) (dostop: 2. 10. 2023).

Spletni vir 9: Modmapng. Manuela Dajnko, »Edvard Ravnikar«, Edvard Ravnikar - Modmapng (novagoricaart.si) (dostop: 2. 10. 2023).

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Testen Koren, P. (2023). Razmislek o biografskem odtisu Edvarda Ravnikarja (1907–1993) v povezavi z Novo Gorico. Izvestje, 20, 21–23. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13554

Številka

Rubrike

Članki