Gorica in njena okolica kot Czörnigova »avstrijska Nica«

Avtorji

  • Neva Makuc

Ključne besede:

Carl von Czörnig, Goriška, Gorica, okolje, podnebje, 19. stoletje, zdravilišče, univerza, »avstrijska Nica«, habsburška Nica

Povzetek

V članku je na strnjen način predstavljena podoba Gorice z okolico kot »avstrijske Nice«, in sicer z gledišča upokojenega visokega funkcionarja Carla von Czörniga (Czoerniga), ki je živel v Gorici v drugi polovici 19. stoletja in je zaslužen za razširitev te predstave. Prizadeval si je namreč za splošen razvoj območja, in sicer ne le na področju razvoja klimatskega zdravilišča, ampak tudi univerzitetnega šolstva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Neva Makuc

ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Literatura

Czoernig, C. von 1873: Görz Oesterreich’s Nizza: nebst einer Darstellung des Landes Görz und Gradisca. I. Band. Das Land Görz und Gradisca. Wien: Wilhelm Braumüller.

Czoernig, C. von 1874: Görz Oesterreich’s Nizza: nebst einer Darstellung des Landes Görz und Gradisca. II Band. Die Stadt Görz als climatischer Curort. Wien: Wilhelm Braumüller.

Czoernig, C. von 1969: Gorizia “la Nizza austria- ca“: il territorio di Gorizia e Gradisca (prev. Ervino Po- car). [Gorizia]: Cassa di risparmio di Gorizia.

Faccini, L. 1989: La scienza del governo e l’inda- gine storica. Un funzionario austriaco della Boemia alla Contea di Gorizia. V: Studi Goriziani, št. 69, 7–15.

Holz, E. 1996: Potovanje po slovenskih deželah v času od propada Ilirskih provinc do uvedbe

železnice, ko še niso izumili turizma. V: F. Rozman in Ž. Lazarevič (ur.), Razvoj turizma v Sloveniji: zbornik referatov. 28. zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Bled, 26.–28. 9. 1996. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 48–57.

Kralj, F. 2013: Czoernig baron Czernhausen, Carl st. (1804–1889). V: Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenorazi- skovalni center SAZU, 2013. Http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005750/#primorski-sloven-ski-biografski-leksikon (11. maj 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor – Čopič, 1. knjiga (uredniški odbor). Gorica, Gori- ška Mohorjeva družba, 1976.

Kresal, F. 1996: Zdraviliški turizem. V: F. Rozman in Ž. Lazarevič (ur.), Razvoj turizma v Sloveniji: zbornik referatov. 28. zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Bled, 26.–28. 9. 1996. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 122–135.

Nusdorfer Vuksanović, M. 2017: Ko so na solkanskem polju še orali. V: B. Marušič (ur.), Narodu Gorico novo bomo dali v dar: ob sedemdesetletnici Nove Gorice. Nova Gorica: Območno združenje Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja, 88–101.

Pillon, L. 1991: “Il Municipio da molti anni ac- carezza l’idea di sfruttare l’industria del forestiero...”. Rivelazioni statistiche, trasformazioni urbane e promozione della città a centro di soggiorno. V: L. Pillon (ur.), Ottocento goriziano (1815–1915). Una città che si trasforma. Gorizia: Istituto di Storia Sociale e Religiosa, Editrice Goriziana, 101–121.

Preinfalk, M. 2013: Czoernig pl. Czernhausen. V: Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1021700/#novi-slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 4. zv.: C (ur. Barbara Šterbenc Svetina et al.). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2022.

Preinfalk, M. 2017: Plemiške rodbine na Slovenskem, 19. in 20. stoletje. Del 3: od Aljančičev do Žolgerjev. Ljubljana: Viharnik.

Rozman, F. 1996: Obiskovalci Bleda, Bled v besedi. V: F. Rozman in Ž. Lazarevič (ur.), Razvoj turizma v Sloveniji: zbornik referatov. 28. zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Bled, 26.–28. 9. 1996. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 7–12.

Salimbeni, F. 1989: Carl von Czoernig: storico della Contea di Gorizia e Gradisca. V: Studi Goriziani, št. 49, 17–32.

Studen, A. 1996: Iz avanturizma v turizem. V: F. Rozman in Ž. Lazarevič (ur.), Razvoj turizma v Sloveniji: zbornik referatov. 28. zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Bled, 26.–28. 9. 1996. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1996, 96–104.

Tavano, S. 1992: Karl von Czoernig da Vienna a Gorizia (1850–1889). V: Karl Czoernig fra Italia e Au- stria. Gorizia: Istituto di Storia sociale e religiosa, 79–140.

Tavano, S. 2011: Czoernig Carl, funzionario politico. V: Cesare Scalon, Claudio Griggio in Giuseppe Bergamini (ur.), Nuovo Liruti: dizionario biografico dei friulani. 3: L’età contemporanea. Udine: Forum, 1115–1119.

Tonetti, M. 1992: Carl Czoernig: la vita e le opere. V: Karl Czoernig fra Italia e Austria. Gorizia: Istituto di storia sociale e religiosa, 1–16.

Valentini, G. 1991: “Riescendo l’accennato de- ploratissimo stato della via Rastello ed adiacenze a vero disdoro di una città civile“. La situazione abitativa del ’centro storico’. V: L. Pillon (ur.), Ottocento goriziano (1815–1915). Una città che si trasforma. Gori- zia: Istituto di storia sociale e religiosa, Editrice Gori- ziana, 141–151.

Ward Thompson, C. 2011: Linking landscape and health: The recurring theme. V: Landscape and Urban Planning, št. 99, št. 3–4, 187–195. Https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.10.006; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204610002860 (dostop: 1. 6. 2023).

Wurzbach, C. von 1858: Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich. Coremans-Eger, Band 3. Wien: Verlag der Universitäts-Buchdruckerei von L. C. Zamarski. https://austria-forum.org/web-books/wurzbach03de1858kfu (dostop: 1. 6. 2023).

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Makuc, N. (2023). Gorica in njena okolica kot Czörnigova »avstrijska Nica«. Izvestje, 20, 11–15. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13552

Številka

Rubrike

Članki