Pogled starejših Novogoričank na nesnovno kulturno dediščino Nove Gorice

Avtorji

  • Jasna Fakin Bajec

Ključne besede:

nesnovna kulturna dediščina, kulturna zgodovina, delavska kultura, Nova Gorica

Povzetek

Članek predstavlja prvi del rezultatov etnografske raziskave o načinu življenja v Novi Gorici in razmišljanja starejših prebivalk, kaj je nesnovna dediščina novega mesta. Hkrati se avtorica sprašuje, ali je mesto res brez duše, kot se večkrat izpostavlja v javnem diskurzu, in kako v urbani razvoj mesta vključiti izkušnje, znanja, potrebe in mnenja ljudi. Analiza intervjujev je pokazala, da je starejšim krajanom težko razmišljati o »živi« dediščini mesta, hkrati pa kot dediščino ne vrednotijo modernistične arhitekture, kot to izpostavlja strokovna in politična javnost. Večjo vrednost namenjajo delavski kulturi, vrednotam, povezanim z delom, ter pristnim in razumevajočim medsosedskim in medkulturnim odnosom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jasna Fakin Bajec

ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko

Literatura

Ahmed, S. 2004: The Cultural Politics of Emotion. New York in London: Routledge.

Benton, T. 2010: Introduction. V: Benton, Tim (ur.) Understanding heritage and memory. New York: Manshester University Press, str. 1–5.

Blake, J. 2017: The Impact of UNESCO’s 2003 Convention on National Policy-making: Developing a New Heritage Protection Paradigm? V: M. L. Stefano in P. Davis (ur.), The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage. London in New York: Routledge, str. 69–78.

Chitty, G. 2017: Introduction: Engaging Conservation – Practising Heritage Conservation and Communities. In: Chitty, Gill. (ur.), Heritage, Conservation and Communities. Engagement, Participation and Capacity Building. London, New York, Routledge, str. 1–14.

Fakin Bajec, J. 2020: Procesi ustvarjanja kulturne dediščine: na razpotju med neoliberalizmom in prostovoljstvom v okviru dediščinskih društev. Etnolog, letn. 30/81, str. 69–88.

Fakin Bajec, J. 2020: Vključevanje skupnosti v razvoj in upravljanje kulturne dediščine v aplikativnih evropskih projektih. Glasnik SED, 60/1, str. 90–100.

GO! borderless. 2020: Nova Gorica: Mestna Občina Nova Gorica.

Hofman, A. et al. 2020: Afektivni obrat: koncepti, obeti, omejitve. Glasnik Slovenskega etnološkega društva; 60/1, str. 56–67.

Labrador, A. M.; Silberman, N. A. 2018: Introduction: Public Heritage as Social Practice. V: A. M. Labrador in N. A. Silberman (ur.), The Oxford Handbook of Public Heritage: Theory and Practice. New York: Oxford University Press, 1–17.

Mohor, K. (ur.); Vodopivec, B. (ur.). 2020: Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine: zbornik prispevkov Mednarodne konference projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti, Nova Gorica, Ljubljana: Založba ZRC.

Petrič, M. 2000: Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, uprava RS za kulturno dediščino, str. 16.

Petrović, T. 2016: Industrijsko delo v socializmu: od izkušnje do dediščine. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, letn. 56/3-4, str. 31–40.

Plahuta, S. 2002: Jedi na Goriškem. Nova Gorica: Goriški muzej.

Schofield, J. 2008: Heritage Management, Theory and Practice. In: Graham Fairclough, Rodney Harrison, John H. Jameson JNR, John Schofield (ur.). The Heritage Reader: London, New York: Routledge, str. 15–30.

Seražin, H. (ur.). 2019: Umetnost na stičišču kultur: Mestna občina Nova Gorica. Ljubljana: Založba ZRC.

Smith, L. 2006: Uses of Heritage. London in New York, Routledge.

Smith, L.; Wetherell, M.; Campbell, G. 2018: Emotion, Affective Practices, and the Past in the Present. London: Routledge.

Stig Sørensen, M. L.; Carman, J. 2009: Heritage Studies: an outline. V: Marie Luise Stig Sørensen, John Carman (ur.). Heritage studies: methods and approaches: London, New York: Routledge, str. 11–28.

Tolia-Kelly, D. P.; Waterton, E.; Watson, S. 2017: Heritage, Affect and Emotion. V: Divya P. Tolia-Kelly, Emma Waterton, Steve Watson (ur.), Heritage, Affect and Emotion: Politics, Practices and Infrastructures. Abingdon: Routledge, str. 2–11.

Židov, N. 2020: Nesnovna kulturna dediščina in muzeji. Etnolog 30, str. 49–67.

Spletni vir 1: Ministrstvo za kulturo. Direktorat za kulturno dediščino. 2019. Strategija kulturne dediščine 2020–2023. Https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/STRAT_KD_2019.pdf (dostop: 7. 12. 2022).

Spletni vir 2: Unesco. 2003. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Pariz: Unesco. Https://ich.unesco.org/en/convention (dostop: 7. 12. 2022).

Spletni vir 3: Unesco. 1972. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Pariz: Unesco. Https://whc.unesco.org/en/conventiontext/ (dostop: 7. 12. 2022).

Spletni vir 4: Di Battista A. 2022. Modernistična dediščina Nove Gorice. V: Outsider. Https://outsider.si/modernisticna-dediscina-nove-gorice/ (dostop: 8. 12. 2022).

Prenosi

Objavljeno

2023-01-26

Kako citirati

Fakin Bajec, J. (2023). Pogled starejših Novogoričank na nesnovno kulturno dediščino Nove Gorice. Izvestje, 19, 64–75. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11645

Številka

Rubrike

Članki