Ženska kot objekt mode – oblačilna kultura Brik iz zapiskov Orlove terenske ekipe

Avtorji

  • Katarina Šrimpf Vendramin

Ključne besede:

Moda, oblačenje, oblačilna kultura, ženske, terenska raziskava, Goriška Brda, Orlova ekipa, Slovenski etnografski muzej

Povzetek

Leta 1953 se je v Goriških Brdih več kot en mesec mudilo 15 raziskovalcev in ostalih sodelavcev Slovenskega etnografskega muzeja, ki so raziskovali vse aspekte tamkajšnjega življenja. Oblačilni kulturi se je posvečala etnologinja Marta Ložar, ki je v Brdih raziskovala pretekle in sočasne oblačilne prakse, priprave tekstilnih vlaken, kot sta volna in svila, tkanja blaga, izdelovanja čevljev ter pranja oblačil, a v njenih terenskih zapiskih prevladuje popis ženskih oblačilnih praks, ki odstirajo pogled v oblačenje briških žensk in deklet vse od sredine 19. do sredine 20. stoletja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Katarina Šrimpf Vendramin

ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Literatura

Arhivski vir 1: SEM terenski zvezek, teren 10, inv. št. 10, str. 3–7. Zapisala M. Ložar l. 1953. Povedali pri Leninih, svojaki, Medana.

Arhivski vir 2: SEM terenski zvezek, teren 10, inv. št. 11, str. 18. Zapisala M. Ložar l. 1953. Povedali pri Duardčevih, Šmartno, stara 69 let.

Arhivski vir 3: SEM terenski zvezek, teren 10, inv. št. 1o, str. 43–46. Zapisala M. Ložar l. 1953. Povedala Francka Erzetič, stara 81, Višnjevik, pri Jutnavih.

Arhivski vir 4: SEM terenski zvezek, teren 10, inv. št. 10, str. 78–79. Zapisala M. Ložar l. 1953. Povedala Marija Korsič, stara 82 let, Brdice, Krasno.

Arhivski vir 5: SEM terenski zvezek, teren 10, inv. št. 11, str. 9–10. Zapisala M. Ložar l. 1953. Zapisala M. Ložar l. 1953. Povedal Gašperin Mirko, Imenje.

Arhivski vir 6: SEM terenski zvezek, teren 10, inv. št. 1o, str. 26–27. Zapisala M. Ložar l. 1953. Povedala Simčič Marija, Nanca, stara 94 let, svojaki, Kozana.

Arhivski vir 7: SEM terenski zvezek, teren 10, inv. št. 1o, str. 15–19. Zapisala M. Ložar l. 1953. Povedala Strehar Matilda, stara 79 let, svojaki, doma iz Gornjega Cerovega, pri Streharju.

Arhivski vir 8: SEM terenski zvezek, teren 10, inv. št. 11, str. 19–25. Zapisala M. Ložar l. 1953. Povedala Pavla Dornik, stara 77 let, Kojsko.

Arhivski vir 9: SEM terenski zvezek, teren 10, inv. št. 10, str. 48–49. Zapisala M. Ložar l. 1953. Povedala Jožefa Bandaž, stara 72 let, Vrhovlje.

Arhivski vir 10: SEM terenski zvezek, teren 10, inv. št. 10, str. 70–74. Zapisala M. Ložar l. 1953. Povedala Frančiška Šturm, stara 71 let, pri Grničevi, Krasno.

Averso Pellis, O. 2008: Oggi è festa?...: metteo il tabin. V: Borc San Roc, št. 20, 18–33.

Averso Pellis, O. 1996: L’arte della discrezione: abiti e accessori nella tradizione del Friuli Venezia Giulia: contributi e ricerche per una storia dell'abbigliamento regionale. Udine: [Comune: Civici Musei: Museo Friulano delle Arti e Tradizioni Popolari].

Barnard, M. 2005: Moda kot sporazumevanje. Ljubljana: Sophia.

Gomiršek, T. 2020: »Brgeše ma iz štuka, kolence mu ven kuka«: inventarni popisi kot vir za raziskovanje oblačilne kulture kmečkega prebivalstva Goriških Brd konec 18. in v 1. polovici 19. stoletja. V: Goriški letnik, št. 44, 45–72.

Gomiršek, T. 2012: Materialne razmere briških otrok v 19. stoletju. V: Kronika, št. 2, 235–248.

Ledinek Lozej, Š. 2007: Ob petdesetletnici Orlove terenske ekipe Etnografskega muzeja na Vipavskem: pregled gradiva o stavbarstvu in bivalni kulturi. V: Izvestje 4, 31–35.

Sapir, E. Fashion. 2020: V: Barnard, M. ur., Fashion theory: a reader. London: New York: Routledge, 59–65.

Sgubin, R. 2005: Gorizia Museo della moda e delle arti applicate. Trieste : Lloyd.

Sgubin, R. 1995: Vestire a Gorizia. Un itinerario iconografico ai confini dell’Impero (1812–1860), V: Studi goriziani, LXXXI, Gorizia.

Sgubin, R. 1994: Tra moda e tradizione: tre secoli di cultura vestimentaria negli ex voto friulani (XVIIXIX). Udine: Società Filologica Friulana.

Sirk, D. 2012: Devetindevetdeset meštirjev – stomižerij: izročilo o briški rokodelski ustvarjalnosti. Dobrovo: samozal.

Sirk, D., Kogej, K., Gomiršek, T. 2019: Skrita belina: pozabljeno izročilo o spodnjem perilu v Brdih. Dobrovo: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.

Sirk, T. 1987: Briška kuhinja. V: Traditiones, št. 16, 289–329.

Sosič, B. 1992: Terenska ekipa Etnografskega muzeja v Goriških Brdih. V: Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, št. 2, 345–376.

Šrimpf Vendramin, K. 2019: Kostumiranje za turistične namene : (ne)ustvarjanje »briške noše«. V: Izvestje 16, 60–67.

Tseëlon, E. 1997: The Masque of Femininity, London: Sage.

Prenosi

Objavljeno

2023-01-26

Kako citirati

Šrimpf Vendramin, K. (2023). Ženska kot objekt mode – oblačilna kultura Brik iz zapiskov Orlove terenske ekipe. Izvestje, 19, 53–59. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11643

Številka

Rubrike

Članki