Pisma Primork v elektronski zbirki PISMA

Avtorji

  • Katja Mihurko Poniž

Ključne besede:

pisma, korespondence, aleksandrinke, druga svetovna vojna, elektronske zbirke

Povzetek

V prispevku je predstavljena zasnova, zgodovina razvoja, obseg in pomen elektronske zbirke PISMA. Razloženo je, zakaj so pisma pomembna v humanističnem raziskovanju. Posebna pozornost je usmerjena v pisma žensk, ki so živele na področju Primorske.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Katja Mihurko Poniž

Univerza v Novi Gorici, Raziskovalni center za humanistiko

Literatura

Pismo Antonije Kobal, osebni arhiv Darka Žnidarčiča, Solkan.

Dumont, S. 2016: “correspSearch” – Connecting Scholarly Editions of Letters. Journal of the Text Enconding Initiative. Issue 10, 2016 (Open issue). Selected Papers from the 2015 TEI Conference, https://journals.openedition.org/jtei/1511 (dostop 24. 10. 2022).

Gilroy, A. in Verhoeven, W. M. (ur.), 2000: Epistolary Histories: Letters, Fiction, Culture. Charlottesville in London: University Press of Virginia.

Hotson, H. in Wallnig, T. (ur.) 2018: Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age. Göttingen: Göttingen University Press.

Mc Fadden, M. 2009: Golden cables of sympathy: the transatlantic sources of nineteenth-century feminism. Lexington: University Press of Kentucky.

Mihurko Poniž, K., Bovcon, N., Trajanov, A. in Smrekar, T. 2020: Digitalizacija kulturne dediščine v dveh projektih programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist. V: Fišer, D. (ur.) in Erjavec, T. (ur.). Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference: 24.– 25. september 2020, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities: September 24th - 25th 2020, Ljubljana, Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 66–73.

Koglot, F. in Peric, F. 2022: Ljubezen v pismih: dopisovanje med Felicito Koglot in Francem Pericem: Aleksandrija-Bilje: 1921–1931. Nova Gorica: Založba Univerze.

Scherber, P. 2018: Cankarjeva pisma v kontekstu njegovega celotnega opusa: nove oblike in možnosti elektronskih edicij pisem. 37. simpozij Obdobja: Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski. Perenič, U. (ur.) in Bjelčevič, A. (ur.), Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 279–84. Obdobja 37. Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski, 279–284.

Prenosi

Objavljeno

2023-01-26

Kako citirati

Mihurko Poniž, K. (2023). Pisma Primork v elektronski zbirki PISMA. Izvestje, 19, 48–52. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11642

Številka

Rubrike

Članki