Kratke biografije izbranih goriških Slovenk iz naše polpretekle zgodovine

Avtorji

  • Barbara Šatej

Ključne besede:

goriške Slovenke, Gorica, slikarke, publicistke, pesnice, pisateljice

Povzetek

Ko sem bila pred časom povabljena k sodelovanju pri pisanju krajših gesel za biografski leksikon Dizionario delle donne, v katerem bi dobile prostor tudi goriške Slovenke, sem se odločila, da bom iz kroga goriških ustvarjalk, ki so pustile svoj pečat v goriškem prostoru, predstavila sedem posameznic, ki so vsaka po svoje opozorile nase. Nanje sem naletela pri raziskovanju zgodovine goriških Slovenk v obdobju od 1850 do 1941. O nekaterih se je že veliko pisalo, o drugih malo manj. Vse so živele v Gorici in so s svojim delovanjem na umetniškem ali literarnem področju opozorile nase, vse so bile narodnozavedne Slovenke, ki so pustile sled v goriški preteklosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Barbara Šatej

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

Literatura

Brecelj, M. 1975: Belinger por. Ferjančič Gizela. V: Primorski slovenski biografski leksikon, 2. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 57–58.

Brecelj, M. 1975: Bevk Davorina. V: Primorski slovenski biografski leksikon, 2. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 71.

Dobova, M. 1926: Upodabljajoče umetnice novejše dobe. V: Slovenska žena. V Ljubljani: Jugoslave Express Réclame Company, 76–77.

Gerlanc, B. 1971: Beseda v spomin verni Bevkovi življenjski sopotnici. V: Idrijski razgledi, 16, št. 3, 154–160.

Gerlanc, B. 1972: Davorina Bevk - Bratuž (14. 11. 1894–18. 8. 1971). V: Jadranski koledar, 75–77.

Jevnikar M. 1994: Ljubka Šorli. V: Jadranski koledar, 115–118.

Koršič, V. 1989: Šantel Avgusta (Gusti). V: Primorski slovenski biografski leksikon, 15. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 504.

Koršič, V. 1989: Šantel Avgusta ml. V: Primorski slovenski biografski leksikon, 15. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 505.

Koršič, V. 1989: Šantel Henrika (Henrieta, Jeti). V: Primorski slovenski biografski leksikon, 15. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 506.

Koršič Zorn, V. 1979: K odkrivanju goriške slikarke Melite Rojic. V: Goriški letnik, št. 6, 333–336.

Koršič Zorn, V. 2000: Umetnost 20. stoletja na Goriškem in v Posočju. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 31–32.

Lampe, E. 1900: Prva slovenska umetniška razstava. V: Dom in svet, 13, št. 21, 671.

Mihurko Poniž, K. (ur.) 2010: Ljubka Šorli (1910–1993). Nova Gorica: Univerza, 2010.

Pahor, M. 1994: Primorski učitelji. Trst: Narodna in študijska knjižnica, Odsek za zgodovino, 470.

Pavšič, T. 1989: Šorli Ljubka, por. Bratuž. V: Primorski slovenski biografski leksikon, 15. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 567–570.

Pirjevec, M. 1999: Ljubka Šorli, pesnica temnega upanja. V: Primorska srečanja, št. 218, 483–487.

Rehar Sancin, L. 2012: Nojevo pero. Trst, ZTT = EST.

Šantel, A. 2006: Zgodbe moje pokrajine. Ljubljana: Nova revija.

Šantel, A. et al. 2006: Življenje v lepi sobi. Ljubljana: Nova revija.

Vidmarjeva, R. 1926: Melita Rojčeva. V: Ženski svet, 6, št. 4, 97–98.

Prenosi

Objavljeno

2023-01-26

Kako citirati

Šatej, B. (2023). Kratke biografije izbranih goriških Slovenk iz naše polpretekle zgodovine. Izvestje, 19, 43–47. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11641

Številka

Rubrike

Članki