Drobci iz novogoriške predzgodbe: goriško pokopališče na Grčni med ustno tradicijo in korespondenco dr. Henrika Tume

Avtorji

  • Neva Makuc

Ključne besede:

pokopališče, Gorica, Nova Gorica, Milena Komel, Ljudmila Erjavec, Milena Erjavec, Fran Erjavec

Povzetek

Prispevek osvetljuje del novogoriške predzgodbe. Rdeča nit prispevka je namreč nekdanje goriško pokopališče na Grčni, ki je bilo opuščeno v obdobju prve svetovne vojne in na področju katerega je začela po drugi svetovni vojni nastajati Nova Gorica. Tematika je na kratko predstavljena preko nekaj drobcev iz okoliške ustne tradicije in arhivske zapuščine dr. Henrika Tume.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Neva Makuc

ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Literatura

Bufon, Z. [1965]: Fran Erjavec na Primorskem. V: Jadranski koledar 1966. [Trst]: Založba tržaškega tiska, 163–165.

Di Bartolomeo, M. 2010–2011: Prima di Nova Gorica, il Nuovo Cimitero. V: Isonzo Soča. Giornale di frontiera. Časopis na meji, št. 89, 38–41.

Jevnikar, M. 1977: Erjavec, Fran (1834–1887). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi-183104/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23.avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Kolenc, P. 2017: Pesem graditeljev Nove Gorice: ali kako je socialistični realizem dosegel Solkansko polje. Razpotja: revija humanistov Goriške, let. 8, št. 29, 12–19.

Kosovel, B.; Pahor, K. (ilustrator) 2015. Pozabljeni predhodnik Nove Gorice. V: Razpotja, let. 6, št. 22, 44–47.

Lavrenčič Pahor, M. 1994: Primorski učitelji 1914–1941. Prispevek k preučevanju zgodovine slovenskega šolstva na Primorskem. Trst: Narodna in študijska knjižnica, Odsek za zgodovino.

Marušič, B. 2016: Doktor Karel Lavrič (1818–1876) in njegova doba (ur. Petra Testen). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Marušič, B. 2017: [Govor ob grobu Frana Erjavca v Gorici]. Gorica, 7. 12. 2017 (neobjavljen tipkopis).

Mercina, M. 2017. Dediščina Frana Erjavca. V: Proteus, let. 80, št. 3–4, 160–165. Https://issuu.com/prirodoslovno.drustvo/docs/proteus_november_december_2017za_ne.

Nemec, M. 2017: Frnaža in gradnja Nove Gorice. V: Narodu Gorico novo bomo dali v dar: ob sedemdesetletnici Nove Gorice (Str. 200-201). Nova Gorica: Območno združenje Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja, 2017, 200–201.

Nusdorfer Vuksanović, M. 2017. Ko so na solkanskem polju še orali. V: Marušič, B. (ur.): Narodu Gorico novo bomo dali v dar: ob sedemdesetletnici Nove Gorice. Nova Gorica: Območno združenje Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja, 88–101.

Pavšič, T. 1973. Kulturno delo kluba starih goriških študentov. Nova Gorica: Goriški muzej.

Rosa, J.; Uršič, I. 1998: Na Solkanskem polju je raslo mesto. 50 let Nove Gorice. 50 (naj)starejših posamičnih javnih stavb v mestu Nova Gorica, zgrajenih od leta 1948 dalje. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv.

Vetrih, J. 1977: Ferfila, Franjo (1845–1915). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi-1008620/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Virant, T. 2017: Postavili smo temelje Novi Gorici. V: Marušič, B. (ur.): Narodu Gorico novo bomo dali v dar: ob sedemdesetletnici Nove Gorice. Nova Gorica: Območno združenje Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja, 153–154.

Vuga, T. 2018: Projekt: Nova Gorica. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije, Založba ZRC.

Spletni vir 1: Kosovel, B.; Vuga, T.; Belingar, T.; Drole, E. Goriško pokopališče [Elektronski vir]. Režija in scenarij Kosovel B.; kamera in montaža Abrahamsberg A. Goriški sprehodi. [San Bruno]: YouTube, 2016. Https://youtu.be/n4F-x4q8FII (dostop: 12. 12. 2022).

Prenosi

Objavljeno

2023-01-26

Kako citirati

Makuc, N. (2023). Drobci iz novogoriške predzgodbe: goriško pokopališče na Grčni med ustno tradicijo in korespondenco dr. Henrika Tume. Izvestje, 19, 36–42. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11639

Številka

Rubrike

Članki