Fragmenti o uršulinkah na Goriškem: med izobraževanjem deklet in posedovanjem kolonske zemlje na Blančah

Avtorji

  • Petra Kolenc

Ključne besede:

uršulinke, samostan, kmetijske posesti, koloni, Blanče

Povzetek

Leta 2017, potem ko so pustile izrazit pečat v duhovnem, kulturnem in vsakdanjem življenju mesta, so uršulinke po skoraj 350 letih zapustile Gorico. Njihova zapuščina, ki je preživela dve svetovni vojni, je po zaslugi regionalnega organa, ki skrbi za dediščino v Furlaniji - Julijski krajini (ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale), našla zavetje v različnih goriških ustanovah (knjižnicah, arhivih, muzejih), ki so prevzele skrb nad gradivom. Prispevek predstavi pomen uršulink v Gorici z ozirom na obdelovalno površino območja Blanč, ki so jo uršulinke oddajale kolonskim kmetom in kjer je kasneje nastala Nova Gorica, in oriše pečat, ki so ga pustile pri izobraževanju deklet na Goriškem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Petra Kolenc

ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Literatura

AAG – Archivio arcivescovile di Gorizia, Sezione I, A, Terreni del monastero 1735–1852, vol. 49–52.

PANG – Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zbirka Gradnja Nove Gorice, t. e. 1, Geološko poročilo za gradnjo Nove Gorice in drugi dokumenti.

PANG 583, zbirka fotografij, popisna enota 157.

Bezlaj, F. 1977: Etimološki slovar slovenskega jezika, A-7, Ljubljana: RSS.

Faggin, G. 1985: Vocabolario della lingua Friulana. A-L. Udine: Del Bianco.

Il monastero di Sant’Orsola a Gorizia. Trecento anni di storia e arte. 2001. Gorizia: Casa di Risparmio di Gorizia.

Klemše, V. 2017: Solkan v jožefinskem katastru. V: Goriški letnik: zbornik Goriškega muzeja, št. 41, 9–16.

Kosovel, B. 2016: Pozabljeni predhodnik Nove Gorice. Nekoč je tam stalo Novo pokopališče. V: Razpotja. Zima 2015/2016, št. 22, 44–47.

Makuc, N. 2022: Drobci iz novogoriške predzgodbe: goriško pokopališče na Grčni med ustno tradicijo in korespondenco dr. Henrika Tume. V: Izvestje, 19, 2022, str. 37–43.

Nusdorfer Vuksanović, M. 2002: Ko so na Solkanskem polju še orali. Kjer je zrasla Nova Gorica? V: Zbornik Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, 219–244.

Pavlin, V. 2013: Župnija sv. Štefana v Solkanu in njen katapan iz leta 1757. V: Arhivi, 36, št. 2, 329–346.

Pillon, L. 2016: L’archivio del monastero di S.Orsola donato alla diocesi. V: Voce Isontina, 26. 4. 2016.

Pillon, L. 2001: Dalle carte alla storia. L’Archivio storico del monastero. V: Il monastero di Sant’Orsola a Gorizia. Trecento anni di storia e arte. 2001. Gorizia: Casa di Risparmio di Gorizia, 21–45.

Portelli, I. 2017: Orsoline a Gorizia: una presenza iniziata 345 anni fa. V: Voce Isontina.

Sgubin, R. (ur.) 2022: Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline. Quaderno didattico. Gorizia: Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Ustni vir 1 – Marko Velušček (1952), Kromberk.

Ustni vir 2 – Mirjam Kolenc (1949), Nova Gorica.

Ustni vir 3 – Margerita Gruzovin por. Velušček (1923–2009), Nova Gorica.

Prenosi

Objavljeno

2023-01-26

Kako citirati

Kolenc, P. (2023). Fragmenti o uršulinkah na Goriškem: med izobraževanjem deklet in posedovanjem kolonske zemlje na Blančah. Izvestje, 19, 30–35. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11638

Številka

Rubrike

Članki