»Mati revežev«: drobci iz javnega delovanja Angioline Ritter von Záhony

Avtorji

  • Robert Devetak

Ključne besede:

Angiolina Ritter von Záhony, dobrodelnost, dobrodelna društva, Gorica, Goriška in Gradiška

Povzetek

Prispevek na kratko predstavlja eno od osrednjih protagonistk goriške dobrodelnosti v obdobju pred prvo svetovno vojno – Angiolino Ritter von Záhony. Tržačanka, ki se je v Gorico preselila po
poroki s članom pomembne nemške goriške družine Ritter von Záhony, v sredini 19. stoletja, se je hitro
vključila v lokalno javno življenje, poseben vtis pa je pustila na polju karitativnosti – tako v okviru dobrodelnih društev, kot tudi s samostojnim angažiranjem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Robert Devetak

Inštitut za narodnostna vprašanja
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko

Literatura

ASGO, Capitanatto distrettuale di Gorizia, b. 15, f. 117, d. 13.663

Corriere di Gorizia 1888

Gorica 1910

L’Eco del Litorale 1881

L’Isonzo 1875, 1879

Soča 1888

Alcuni cenni storici intorno al Civico istituto per fanciulli abbandonati in Gorizia dall’epoca della sua fondazione fino al presente. Gorizia: Paternolli, 1903.

Devetak, R. 2019a: Gospodarska kriza na Goriškem in Gradiškem v letu 1879 ter ukrepi oblasti in

dobrodelnih institucij za njeno reševanje. V: Kolenc, P. et al (ur.) Marušičev zbornik: zgodovinopisec zahodnega roba: prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici. Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 281–299.

Devetak, R. 2019b: Vstop žensk v javni prostor in vloga društev na Goriškem in Gradiškem 1867–1918: doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Devetak].

Devetak, R. 2022: Žensko dobrodelno delovanje v 19. stoletju: primer goriškega Gospejnega društva za podporo revežem. Res novae: revija za celovito znanost 7, št. 1, 90–125.

Dudeková, G. 2017: Muncipal Social Welfare in Bratislava during the 19th and Early 20th Centuries: Examples and Modernisation Trends. V: Fejtová, O et al (ur.) Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 143–162.

Frohman, L. 2008: Poor Relief and Welfare in Germany from the Reformation to World War I. Cambridge: Cambridge University Press.

Gallarotti, A. 1993: Donne per Gorizia. Monfalcone: Edizioni della Laguna, cop..

Marušič, B. 2015: Poskus orisa industrije na Goriškem pred in po prvi svetovni vojni. V: Miklavčič Brezigar, I. (ur.) Industrijska dediščina na Goriškem – prispevki in pričevanja: [Meblo, MIP, Tekstina, SIA, Salonit, Lipa, Remiza – in še mnogo drugih]: katalog razstave. Nova Gorica: Goriški muzej, 2015, 7–12.

Marušič, B. 2008: Železnice na Goriškem (1860–1918). Acta Histriae 16, št. 3, 261–276.

Porter, D. 2002: Health Care and the Construction of Citizenship in Civil Societies in the Era of the

Enlightenment and Industrialisation. V: Grell O. P. et al (ur.), Health Care and Poor Relief in 18th and 19th Century Northen Europe (ur.). Aldershot: Ashgate Publishing Company, 15–31.

Ritter-Záhony, E. 1915: Chronik und Stammbaum der im Jahre 1829 in Österreich mit dem Prädikat »von Záhony« geadelten Familie Ritter aus Frankfurt a. M.. Brünn: Rohrer.

Selišnik, I.; Cergol Paradiž, A. 2016: Delovanje žensk od karitativnosti do socialnega dela: zgodovinski pregled razvoja dobrodelnosti in začetki idej socialnega dela v letih 1850–1941 na Slovenskem. Socialno delo 55, št. 5/6, 239–251.

Spletni vir 1: https://www.movio.beniculturali.it/pmfvg/viverelottocentoatrieste/it/43/l a-famigliasartorio (dostop: 11. 8. 2022).

Spletni vir 2: https://ricerca.gelocal.it/ilpiccolo/archivio/ilpiccolo/2012/08/13/NZ_30_ 01.html (dostop: 11. 8. 2022).

Spletni vir 3: https://archiviodistatogorizia.cultura.gov.it/donna-generosa/ (dostop 12. 8. 2022).

Prenosi

Objavljeno

2023-01-26

Kako citirati

Devetak, R. (2023). »Mati revežev«: drobci iz javnega delovanja Angioline Ritter von Záhony. Izvestje, 19, 8–12. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11633

Številka

Rubrike

Članki