Oporoka Magdalene Godnič iz Štanjela in družina Kobenzl

Avtorji

  • Vojko Pavlin

Ključne besede:

Magdalena (Malenka) Godnič, oporoka, Štanjel, Ivan Kobenzl, Ulrik Kobenzl

Povzetek

V prispevku je predstavljena oporoka Magdalene Godnič iz Štanjela iz leta 1572. Magdalena
(Malenka) je bila sestra Ivana Kobenzla, znamenitega državnika, diplomata in viteza nemškega reda
ter utemeljitelja te plemiške rodbine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Vojko Pavlin

ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Literatura

Cavazza, S. 2009: Cobenzl Giovanni. V: Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani. 2. L’età veneta. Udine: Forum.

Glonar, J. 2013: Cobenzl Joannes Raphael. V: Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi160210/ (dostop: september 2022).

Gruden, J. 1992: Zgodovina slovenskega naroda, 1. del. Družba sv. Mohorja v Celovcu, 1910–1916; reprint, Celje: Mohorjeva družba.

Pavlin, V.: Hans in družina Kobenzl – od prebivalcev Štanjela do zemljiških gospodov, tipkopis.

Preinfalk, M., Košak, T. 2021: Cobenzl. V: Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Https://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi159952/ (dostop: september 2022).

Rutar, S. 1895: Schloss und Herrschaft Lueg. V: Mittheilungen des Musealvereins für Krain, let. 8, št. 3.

Stasi, A. 2001: „Canto gli onor delle Sonziache sponde“. Note su Rodolfo Coronini e i Fasti Goriziani. V: Coronini R.: Fasti Goriziani con un saggio in appendice di Alessio Stasi. Gorizia: Incontri Culturali Mitteleuropei - Edizioni della Laguna.

Vilfan, S. 1961: Pravna zgodovina Slovencev od naselitve do zloma stare Jugoslavije. Ljubljana: Slovenska matica.

Prenosi

Objavljeno

2023-01-26

Kako citirati

Pavlin, V. . (2023). Oporoka Magdalene Godnič iz Štanjela in družina Kobenzl. Izvestje, 19, 3–7. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11632

Številka

Rubrike

Članki