O reviji

Namen in cilji

Sodelavci Raziskovalne postaje Nova Gorica, na kateri delujejo članice in člani različnih inštitutov ZRC SAZU, v Izvestju letno predstavljajo izsledke iz svojega znanstvenoraziskovalnega dela na področju zgodovine, jezikoslovja, umetnostne zgodovine, bibliotekarstva in etnologije zahodnega slovenskega narodnostnega prostora. Letnik Izvestje ima od leta 2010 poleg stalnih rubrik Članki ter Poročilo o delu še rubriko Poročila o vsebinah humanističnih in družboslovnih revij v Furlaniji-Julijski krajini, v kateri je slovenskim bralcem predstavljena vsebina posameznih periodičnih (znanstvenih in strokovnih) naslovov iz vzhodnega italijanskega prostora. Izdajanje poljudnoznanstvene periodične publikacije Izvestje pomembno prispeva k spoznavanju in širjenju novosti raziskav zahodnega slovenskega narodnostnega prostora ter k dvigu splošne znanstvene kulture na področju humanistike in družboslovja.

Indeksi

 

Pogostost izhajanja

December.

Naročila

Tiskane izvode revije lahko naročite prek spletne strani Založbe ZRC.

Zgodovina revije

UStanovljena 2004, do leta 2019 je tiskana publikacija izhajala z oznako ISSN C504-2240.