Analiza hemisfere drevesnih krošenj v dinarskem jelovo-bukovem gozdu (Omphalodo-Fagetum) z uporabo fotografije hemisfere

Sven D. Jelaska

Povzetek

Fotografija hemisfere je vsestransko uporabna za različne monitoringe, modeliranja in raziskave okolja. Ker so svetlobne razmere v plasti pod krošnjami zelo pomembna determinanta vegetacijskega vzorca, sem pri raziskavi v območju dinarskih jelovo-bukovih gozdov Hrvaške posnel fotografije hemisfere drevesnih krošenj na 151 vzorčnih ploskvah. Fotografije sem skeniral in klasificiral na podlagi kvalitete kontrasta in analiziral s programom Gap Light Analyzer Software. Izračunal sem odstotke odprtosti krošnje in LAI (leaf area index). Rezultate sem analiziral z deskriptivno statistiko, linearno regresijo in analizami CART. Za del vzorčenega območja so bili na voljo satelitski posnetki ETM+, ki so mi omogočili primerjavo lastnosti krošenj z NDVI (Normalized Difference Vegetative Index). Pri fotografijah z najboljšim kontrastom sem opazil statistično značilno negativno korelacijo (odvisnost) med odprtostjo krošnje in NDVI, medtem ko je bil pri vseh analiziranih fotografijah LAI v pozitivni korelaciji z NDVI in pri fotografijah z najboljšim kontrastom v negativni korelaciji s številom prisotnih rastlinskih vrst. Po analizah CART je bil LAI pomemben kazalnik v oceni števila prisotnih rastlinskih vrst. Rezultati, ki sem jih dobil, so pokazali, katere metodološke korake moramo izboljšati, da bi usmerili bodoča raziskovanja h kar najširši uporabi fotografije hemisfere.

Ključne besede

Omphalodo-Fagetum, fotografija hemisfere, krošnja, CART, LAI, NDVI, Hrvaška

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Anonymous (1999): HemiView 2.1 Canopy Analysis Software. Delta-T Devices Ltd.

Anonymous (2003): WinSCANOPY canopy analysis system. Regent Instruments Inc.

Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A. & Stone, C. J. (1984): Classification and Regression Trees. Wadsworth Int. Group, Belmont, 358 pp.

Brown, N., Jennings, S., Wheeler, P. & Nabe-Nielsen, J. (2000): An improved method for the rapid assessment of forest understory light environments. Journal of Applied Ecology 37: 1044–1053.

Brunner, A. (2002): hemIMAGE, A hemispherical image analysis program, Version 15-09-2002.

Danish Forest and Landscape Research Institute. Diaci, J., Thormann, J. J. & Kolar, U. (1999): Meritve sončnega sevanja v gozdu – II. Metode na

osnovi projekcij hemisfere neba in krošenj. (Solar radiation measurements in forests – II. Methods based on the principle of hemispherical photography). Zbornik gozdarstva in lesarstva 60: 177–210. (in Slovenian, with summary, tables and figures in English).

Diaci, J. & Kolar, U. (2000): Umerjanje objektiva „ribje oko“ za fotografijo hemisfere. (Calibration of fisheye lenses for hemispherical photography). Zbornik gozdarstva in lesarstva 61: 6–25 (in Slovenian, with summary, tables and figures in English).

Englund, S. R., O‘Brien, J. J. & Clark, D. B. (2000): Evaluation of digital and film hemispherical photography and spherical densiometry for measuring forest light environments. Canadian Journal of Forest Research 30: 1999–2005.

Evans, G. D. & Coombe, D. E. (1959): Hemispherical and woodland canopy photography and the light climate. Journal of Ecology 47: 103– 113.

Frazer, G. W., Canham, C. D. & Lertzman, K. P. (1999): Gap Light Analyzer (GLA), Version 2.0: Imaging software to extract canopy structure and gap light transmission indices from truecolour fisheye photographs, users manual and program documentation. Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, and the Institute of Ecosystem Studies, Millbrook, New York, 36 pp.

Frazer, G. W., Fournier, R. A., Trofymow, J. A. & Hall, R. J. (2001): A comparison of digital and film fisheye photography for analysis of forest

canopy structure and gap light transmission. Agricultural and Forest Meteorology 109: 249–263.

Fuller, D. O. (1999): Canopy phenology of some mopane and miombo woodlands in eastern Zambia. Global Ecology and Biogeography 8: 199– 209.

Guisan, A., Weiss, S. B. & Weiss, A.D. (1999): GLM versus CCA spatial modeling of plant species distribution. Plant Ecol., 143: 107–122.

Hill, R. (1924): A lens for whole sky photographs. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 50: 227–235.

Jupp, D. L. B., Anderson, M. C., Adomeit, E. M. & Witts, S. J. (1980): PISCES: a computer program for analysing hemispherical canopy photographs. CSIRO Technical Memorandum 80/23, Canberra, 25 pp.

Machado, J. L. & Reich, P. B. (1999): Evaluation of several measures of canopy openness as predictors of photosynthetic photon flux density in deeply shaded conifer-dominated forest understory. Canadian Journal of Forest Research 29: 1438–1444.

Marinček, L., Mucina, L., Zupančić, M., Poldini, L., Dakskobler, I. & Accetto, M., (1992): Nomenklatorische revision der Illyrischen buchenwälder (verband Aremonio-Fagion). Studia Geobotanica 12: 121–135.

Martens, S. N., Ustin, S. L. & Rousseau, R. A. (1993): Estimation of tree canopy leaf area index by gap fraction analysis. Forest Ecology and Management 61(1–2): 91–108.

Rankin, W. T. & Tramer, E. J. (2002): Understory succession and the gap regeneration cycle in a Tsuga Canadensis forest. Canadian Journal of

Forest Research 32: 16–23.

ter Steege, H. (1997): WINPHOT, a Windows 3.1 programme to analyse egetation indices, light and light quality from hemispherical photographs.

Tropenbos-Guyana Reports 97–3. Tropenbos- Guyana Programme, Georgetown, Guyana. pp. 1–52.

Vayssières, M. P., Plant, R. E. & Allen-Diaz, B. H. (2000): Classification trees: An alternative nonparametric approach for predicting species distributions. Journal of Vegetation Science, 11: 679–694.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.