LITHOSTRATIGRAPHIC AND POLLEN ANALYSIS OF QUATERNARY DEPOSITS IN THE GROSUPLJE POLJE AREA

Authors

  • Stevo Dozet Geological Survey of Slovenia, Dimičeva 14, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
  • Metka Culiberg Institute of Biology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Novi trg 2, p. b. 306, SI-1001 Ljubljana, Slovenia

Keywords:

central Slovenia, Quaternary deposits, Grosuplje polje, lithostratigraphy, palynology

Abstract

In the Grosuplje polje area in the central part of Slovenia detailed geological mapping and palynological research studies were performed in the last two years. Our research has revealed, that the deposits of the Grosuplje polje consist regularly of six lithological units (from bottom to top): 1 – dark grey greasy clay, 2 – grey and medium grey silty clay, 3 – orange-yellow sandy loam, 4 – light grey marly clay, 5 – dark brown marly clayey organic layer. At the top of the described succession there is a relatively thin layer of dark alluvial marshy soil (6). Pollen analysis showed that these deposits are all of Quaternary age.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buser, S. 1969: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000, list Ribnica. Zvezni geološki zavod, Beograd.

Buser, S. 1974: Tolmač lista Ribnica L 33–78. Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd, 60 pp.

Dozet, S. 1982: Kočevsko ribniška ilovica. Rud.- met.zbornik 29(4): 269–280.

Dozet, S. 1983: Premogovne plasti v kočevski kadunji. Rud.-met.zbornik 30(1): 51–67.

Dozet, S. 1985: Geološke razmere na območju rudišča Pleše in v širši okolici. Rud.-met. zbornik 32 (1/2): 27–49.

Faegri, K & Iversen, J. 1992: Textbook of Pollen Analysis. 4th Edition. John Wiley & Sons. Chichester.

Folk, R. 1959: Practical petrographic classification of limestones: Bull. Am. Ass. Petrol. Geol. 43 (1): 2–38.

Gregorič, V. 1969: Nastanek tal na triasnih dolomitih. Geologija 12: 201– 230.

Hrovat, A. 1953: Kraška ilovica, njene značilnosti in vpliv na zgradbe. Državna založba Slovenije, Lju bljana, 190 pp.

Kerčmar, D. 1961: Poročilo o geološkem kartiranju ozemlja med Grosupljem, Velikimi Laščami, Do bre poljem in Višnjo goro. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, 60 pp.

Kossmat, F. 1905: Über die tektonische Stellung der Leibacher Ebene. Verh. D. geol. R.-A., Wien: 71–85.

Kossmat, F. 1906: Das Gebiet zwischen dem Karst und dem Zuge der Julishen Alpen. Jb.d. geol. R.-A., Wien: 259–276.

Lipold, M. V. 1858: Die Eisensteinführenden Diluvial- Lehme in Unter-Krain. Jb. Geol. R.-A. (Wien) 9 (2): 246–257.

Lipold, M. V. & Stache, G. 1959: Manuskriptna geološka karta Višnja gora – Cerknica 1:75 000, Wien.

Melik, A. 1955: Kraška polja Slovenije v pleistocenu. Razprave 4. razr. SAZU 7 (19): 51–54.

Pettijohn, F. J. 1975: Sedimentary rocks. Harper and Row, New York, 628 pp.

Rakovec, I. 1955: Pregled tektonske zgradbe Slovenije. Prvi jugosl. geol. kongr. (Bled) 1: 73–82.

Reille, M. 1992: Pollen et Spores d’Europe et d’Afrique du Nord. Laboratoire de Botanique historique et Palynologie. Marseille.

Sedlar, J., Petrov, J. & Čadež, N. 1948: Poročilo o geološkem kartiranju ozemlja Orle-Pleše. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, 61 pp.

Šercelj, A. 1962: O kvartarni vegetaciji na Slovenskem. Geologija 7: 25–34.

Šercelj, A. 1963: Razvoj würmske in holocenske gozdne vegetacije v Sloveniji. Razprave 4. razreda SAZU, 7.

Šercelj, A. & Dozet, S. 1982: Prispevek k kronostratigrafiji, premoških, pliokvartarnih in kvartarnih usedlin v kočevski kotlini in okolici. Rud.- met. zbornik 29 (2–3): 111–120.

Published

2015-09-03

How to Cite

Dozet, S., & Culiberg, M. (2015). LITHOSTRATIGRAPHIC AND POLLEN ANALYSIS OF QUATERNARY DEPOSITS IN THE GROSUPLJE POLJE AREA. Hacquetia, 4(2). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/2972

Issue

Section

Articles