Morfološke razlike plodnih izrastkov na sporo-trofofilu vrste Helminthostachys zeylanica (L.) Hook

Tapas K. Chakraborty, Sandip Dev Chaudhuri, Jayanta Choudhury

Povzetek

Evolucijski razvoj družine kačjejezikovk (Ophioglossaceae) je precej skrivnosten, saj prve fosilne ostanke predstavnikov družine najdemo šele iz zgodnjega terciarja. Filogenetske raziskave kažejo, da je monotipični rod Helminthostachys sestrski sicer širše definiranemu rodu mladomesečin (Botrychium). Na splošno je fertilni ali plodni del sporotrofofila pri rodu Botrychium pernato deljen, medtem ko je pri rodu Helminthostachys valjast in enostaven. V študiji so predstavljeni različni osebki vrste Helminthostachys zeylanica z enim ali več plodnimi izrastki. Osebki, ki kažejo na variacijo v obliki trosnih izrastkov rastejo v naravnem okolju. Različna morfologija plodnega-trosnega dela sporotrofofila pri rodu Helminthostachys nakazuje tendenco k tvorbi pernato deljenih trosnih izrastkov, kar je znak sorodnosti omenjenega rodu z rodom Botrychium.

Ključne besede

Helminthostachys zeylanica, praprotnice, Ophioglossaceae, plodni izrastek

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Banerji, M. 1951: Abnormal spike of Helminthostachys zeylanica L. Curr. Sci. 20: 213.

Beddome, R. H. 1883: Handbook to the Ferns of British India, Ceylon and the Malay Peninsula. Thacker Spink and Co., Calcutta, India, pp. 500.

Bower, F. O. 1926: The Ferns (Filicales), Vol. II. Cambridge University Press, Cambridge, UK, p. 344.

Clausen, R. T. 1938: A monograph of the Ophioglossaceae. Mem. Torrey Bot. Club. 19: 1–177.

Dixit, R. D. & Vohra, J. N. 1984: A Dictionary of the Pteridophytes of India. Botanical Survey of India, Howrah, India, p. 48.

Gifford, E. M. & Foster, A. S. 1989: Morphology and Evolution of Vascular Plants. W. H. Freeman, New York, USA, p. 626.

Hauk, W. D., Parks, C. R. & Chase, M. W. 2003: Phylogenetic studies of Ophioglossaceae: evidence from rbcL and trnL-F plastid DNA sequences

and morphology. Mol. Phylog. Evol. 28: 131–151.

Khullar, S. P. 1994: An Illustrated Fern Flora of West Himalaya, Vol. I. International Book Distributers, Dehra Dun, India, p. 506.

Rao, L. N. 1960: Some abnormalities in Helminthostachys zeylanica. Curr. Sci. 29: 190–191.

Rothwell, G. W. & Stockey, R. A. 1989: Fossil Ophioglossales in the Paleocene of western North America. American Journal of Botany 76: 637–644.

Sen, U. 1968: Morphology and anatomy of Ophioglossum reticulatum. Can. J. Bot. 46: 957–968.

Sharma, D. N., Tripathi, S. M. & Srivastava, A. K. 1966: Experimental and analytical studies of the Ophioglossales. II. Analytical study of some abnormalities in Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Proc. Natl. Inst. Sci. Ind. 34B: 254–260.

Sporne, K. R. 1966: The Morphology of Pteridophytes. Hutchinson University Library, London, UK, p. 192.

Suja, S.R., Latha, P. G., Pushpangadan, P. & Rajasekharan, S. 2004: Evaluation of hepatoprotective effects of Helminthostachys zeylanica (L.)

Hook against carbon tetrachloride-induced liver damage in Wistar rats. J. Ethnopharmacol. 92: 61–66.

Sun, B.–Y., Kim, M. H., Kim, C. H. & Park, C.‑W. 2001: Mankyua (Ophioglossaceae): a new fern genus from Cheju Island, Korea. Taxon 50: 1019–1024.Wagner, W. H. 1990: Ophioglossaceae, pp. 193–197. In: Kramer K. U. & Green P. S. (eds) The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. I: Pteridophytes and Gymnosperms, Springer- Verlag, New York, USA.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.