Podrobnosti avtorja

Badalič, Vasja, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Slovenija