Podrobnosti avtorja

Lukšič Hacin, Marina, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

  • Št. 50 (2019) - Članki
    Političnost migracij po drugi svetovni vojni: Od politike revanšizma do amnestije
    Povzetek  PDF