1.
Žigon T, Kondrič HorvatV, Udovič B. Vprašanja identitet, migracij in transkulturnosti: Primer pesnice Cvetke Lipuš. DveDom [Internet]. 20. februar 2020. [citirano 27. maj 2020.];(51). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/dd.2020.1.11