1.
Šabec K. Reprezentacije ameriških staroselcev v kontekstu Adamičevega pisanja o (novih) priseljencih. DveDom [Internet]. 20. februar 2020. [citirano 27. maj 2020.];(51). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/dd.2020.1.02