1.
Kalc A. Druga plat »istrskega eksodusa«: Priseljevanje in družbena obnova v slovenskih obalnih mestih v petdesetih letih 20. stoletja. DveDom [Internet]. 3. februar 2019 [citirano 7. junij 2023];(49). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/7258