1.
Šepetavc J, Majsova N. Slovenska narodnozabavna glasba kot nesnovna kulturna dediščina: Kritična analiza diskurzov in praks dediščinskih vratarjev v Sloveniji in slovenskih diasporah. DveDom [Internet]. 22. julij 2023 [citirano 13. junij 2024];2023(58). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13202