1.
Vrečer N. Knjižne ocene: Janja Žitnik Serafin (ur.), Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2009, 180 str. DveDom [Internet]. 1. januar 2009 [citirano 30. november 2022];(30). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11088