1.
Gril A, Autor S, Žmavc J. Učenci s priseljenskim ozadjem pri pouku na daljavo v drugem valu epidemije bolezni Covid-19 v Sloveniji. DveDom [Internet]. 9. julij 2022 [citirano 26. september 2022];2022(56). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10953