Žigon, Tanja, Kondrič HorvatVesna, in Boštjan Udovič. „Vprašanja Identitet, Migracij in Transkulturnosti: Primer Pesnice Cvetke Lipuš“. Dve domovini, no. 51 (februar 20, 2020). Pridobljeno avgust 12, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/dd.2020.1.11.