Milharčič HladnikMirjam. „Kolektivna izkušnja prebežništva in Drugih Oblik Izseljevanja Mladih Po Drugi Svetovni Vojni V Pisnih, Ustnih in Drugih avto/Biografskih Virih“. Dve domovini, no. 51 (februar 20, 2020). Pridobljeno maj 27, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/dd.2020.1.09.