Šabec, Ksenija. „Reprezentacije ameriških Staroselcev V Kontekstu Adamičevega Pisanja O (novih) Priseljencih“. Dve domovini, no. 51 (februar 20, 2020). Pridobljeno maj 27, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/dd.2020.1.02.