Žitnik SerafinJanja. „Pomen Louisa Adamiča V 21. Stoletju“. Dve domovini, no. 51 (februar 20, 2020). Pridobljeno junij 4, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/dd.2020.1.01.