Šepetavc, Jasmina, in Natalija Majsova. „Slovenska Narodnozabavna Glasba Kot Nesnovna Kulturna dediščina: Kritična Analiza Diskurzov in Praks dediščinskih Vratarjev V Sloveniji in Slovenskih Diasporah“. Dve domovini 2023, no. 58 (julij 22, 2023). Pridobljeno junij 13, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13202.