Huzjan, Vanja. „»Ko Je on Zagledal Mene Pa Mojo družino, Sploh Ni Znal Govoriti, Ne Prekmurski Pa Ne angleški, sâmo Je Stal Pa gledal.« Prispevek K Zgodovini Izseljevanja Slovencev“. Dve domovini , no. 30 (januar 1, 2009). Pridobljeno november 30, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11077.