Gril, Alenka, Sabina Autor, in Janja Žmavc. „Učenci S Priseljenskim Ozadjem Pri Pouku Na Daljavo V Drugem Valu Epidemije Bolezni Covid-19 V Sloveniji“. Dve domovini 2022, no. 56 (julij 9, 2022). Pridobljeno september 26, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10953.