Milharčič HladnikM. „Kolektivna izkušnja prebežništva in Drugih Oblik Izseljevanja Mladih Po Drugi Svetovni Vojni V Pisnih, Ustnih in Drugih avto/Biografskih Virih“. Dve Domovini, št. 51, februar 2020., doi:10.3986/dd.2020.1.09.