Zobec, M. „ 191 Str“. Dve Domovini, let. 2023, št. 58, julij 2023, doi:10.3986/dd.2023.2.11.