Šepetavc, J., in N. Majsova. „Slovenska Narodnozabavna Glasba Kot Nesnovna Kulturna dediščina: Kritična Analiza Diskurzov in Praks dediščinskih Vratarjev V Sloveniji in Slovenskih Diasporah“. Dve Domovini, let. 2023, št. 58, julij 2023, doi:10.3986/dd.2023.2.05.