Gril, A., S. Autor, in J. Žmavc. „Učenci S Priseljenskim Ozadjem Pri Pouku Na Daljavo V Drugem Valu Epidemije Bolezni Covid-19 V Sloveniji“. Dve Domovini, let. 2022, št. 56, julij 2022, doi:10.3986/dd.2022.2.12.