Spada, S. „Stara Retorika in Nova Sredstva: Karantenske Ladje Kot Sredstvo Eksternalizacije“. Dve Domovini, let. 2021, št. 54, julij 2021, doi:10.3986/dd.2021.2.11.