KukrejaR. „Covid-19, Rasni Kapitalizem in Neprijavljeni Kmetijski Delavci Iz Bangladeša V Manoladi V Grčiji“. Dve Domovini, Let. 2021, št. 54, julij 2021., doi:10.3986/dd.2021.2.07.