Della Puppa, F., in F. Perocco. „Koronakriza in Migracije: Diskriminacija, Neenakost in Upor“. Dve Domovini, let. 2021, št. 54, julij 2021, doi:10.3986/dd.2021.2.01.