[1]
J. Šepetavc in N. Majsova, „Slovenska narodnozabavna glasba kot nesnovna kulturna dediščina: Kritična analiza diskurzov in praks dediščinskih vratarjev v Sloveniji in slovenskih diasporah“, DveDom, let. 2023, št. 58, jul. 2023.