[1]
A. Gril, S. Autor, in J. Žmavc, „Učenci s priseljenskim ozadjem pri pouku na daljavo v drugem valu epidemije bolezni Covid-19 v Sloveniji“, DveDom, let. 2022, št. 56, jul. 2022.