[1]
A. K. Acharya in S. Patel, „Ranljivost notranjih migrantov povratnikov med pandemijo Covida-19 v Indiji“, DveDom, let. 2021, št. 54, jul. 2021.