MoralesS. in SöhnholzJ. (2020) „Sodelovati in biti zraven: Bežen vpogled v prostorsko participacijo mlajših odraslih priseljencev v javnih prostorih Oldenburga“, Dve domovini. Ljubljana, Slovenija, (52). doi: 10.3986/dd.2020.2.05.