ZobecM. (2020) „Knjižna ocena - John Paul Enyeart, Death to Fascism: Louis Adamic’s Fight for Democracy Baltimore, University of Illinois Press, 2019, 216 str.“, Dve domovini. Ljubljana, Slovenija, (51). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/8076 (Pridobljeno: 4junij2020).