LenarčičB. (2020) „Migracijski proces v omrežni družbi“, Dve domovini. Ljubljana, Slovenija, (51). doi: 10.3986/dd.2020.1.10.