Milharčič HladnikM. (2020) „Kolektivna izkušnja prebežništva in drugih oblik izseljevanja mladih po drugi svetovni vojni v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih virih“, Dve domovini. Ljubljana, Slovenija, (51). doi: 10.3986/dd.2020.1.09.